Indicadors Pallars Jussà

Indicadors del Sector Agroalimentari al Pallars Jussà

Comarca del Pallars Jussà

Dades de 2015-2020

Nombre d'empreses agroalimentàries al Pallars Jussà i als territoris de l'Alt Pirineu i Aran

G1.1 - 2019?

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

NOTA: El directori inclou totes les empreses del sector agroalimentari que tenen la seu a l’Alt Pirineu i Aran o que hi realitzen algun dels passos de la cadena productiva. Només incorpora les empreses que produeixen i/o elaboren i/o comercialitzen productes acabats amb marca pròpia. És a dir, no inclou ramaders o agricultors que no tanquen el cicle fins al consumidor final. Ni els que venen els productes a tercers sense marca pròpia. 

Nombre d'indústries agroalimentàries al Pallars Jussà i als territoris de l'Alt Pirineu i Aran

G1.2 - Segons el RIAAC. Març 2021

Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’indústries agràries i alimentàries.(S’han exclòs les indústries de la fusta)

Percentatge d'empreses agroalimentàries segons el total de població comarcal. Pallars Jussà i territori de l'Alt Pirineu i Aran

G2.

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran i IDESCAT

Proporció d'empreses agroalimentàries productores al Pallars Jussà i als territoris de l'Alt Pirineu i Aran respecte al total d'empreses agroalimentàries

G3 - 2020

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

Nombre d'empreses al Pallars Jussà segons categoria dels productes que produeixen o elaboren

G4 - Alt Pirineu i Aran

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

Nombre d'explotacions agrícoles i explotacions agrícoles prioritàries al Pallars Jussà i territoris de l'Alt Pirineu

G 5.1 - 2019

Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP. 2019
Nota: Explotació prioritària: Explotació viable que facilita l’ocupació d’almenys una persona i el seu titular és un agricultor professional. (És a dir, l’activitat principal d’aquesta persona és l’agricultura).

Percentatge d'explotacions de l'Alt Pirineu a Catalunya

G 5.1 % -2019.

Nombre d'explotacions ramaderes al Pallars Jussà. Desembre 2020

G5.2

Elaboració pròpia a partir de les dades del Registre d’explotacions ramaderes del DARP. 2021
Nota: Es considera com a explotació ramadera la Marca Oficial. No es pot sumar el nombre total d’explotacions perquè una mateixa explotació pot tenir animals de més d’una espècie.

Superfície de cultiu declarada al Pallars Jussà.

G7. Any 2019

Elaboració pròpia a partir de les dades del DARP. 2019

Producció Bio

Proporció d'empreses agroalimentàries ecològiques per comarca respecte al total

G6 - Per comarques

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Grup de treball del producte agroalimentari local de l’Alt Pirineu i Aran

VAB en % del sector primari i de la indústria alimentària per comarca.

G7 - 2018.

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT i de l’Anuari econòmic comarcal de BBVA 2020.

Evolució del VAB en % del sector primari al Pallars Jussà

Període 2015-2018

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT

Evolució del VAB en % de la indústria agroalimentària.

G9 - Període 2014-2018.

Evolució del VAB en % de la indústria agroalimentària.

G9 - Període 2014 - 2018

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari econòmic comarcal de BBVA. Anys 2020-2015

Evolució del nombre de treballadors al sector primari a l'Alt Pirineu.

G12 - 2008-2020.

Evolució del nombre de treballadors al sector primari a l'Alt Pirineu.

G12.2 - 2008-2020.

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Evolució del nombre de treballadors al sector primari a l'Alt Pirineu.

G13 - Període 2008-2020

Nombre de treballadors al sector primari a l'Alt Pirineu per comarques

2020

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Evolució del nombre de treballadors a la indústria alimentària a l'Alt Pirineu

G 14.2 - 2008-2020

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Evolució del nombre de treballadors a la indústria alimentària a l'Alt Pirineu

G15 - t.

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del treball i model productiu

Evolució del nombre de treballadors a la indústria alimentària a l'Alt Pirineu

G15

Altres possibilitats

Scroll to Top