SECCIÓ: EL MIRADOR

Els 7 diàlegs amb la Natura

El projecte Els 7 diàlegs amb la Natura és un nou model d’educació ambiental basat en la consciència, els valors i la natura, que mira al desenvolupament de les persones, fent  una aproximació íntima, interior, com a causa i origen de l’expressió exterior com pot ser la nostra salut, el benestar i la relació interdependent amb l’entorn natural.

Els darrers anys -i la pandèmia encara ho ha accentuat més-, els productes relacionats amb destinacions verdes i complementades amb la salut i el benestar han adquirit una  rellevància creixent a tot el món i amb una contrastada cobertura científica.

La natura representa un espectre de valors que sempre ha inspirat a l’ésser humà en tots els àmbits de la seva vida: en les seves relacions, en l’economia, en els cicles naturals, en l’actitud davant la vida i la mort o en el rol en el planeta. Un bosc, per exemple, ens ensenya la funció que la llum i l’ombra tenen a la natura,  la mort biològica i ecològica d’un arbre, ens apropa al significat de la mort amb la conseqüent generació d’espai i llum. L’observació conscient i la comprensió dels elements naturals i els seus cicles són fets que permeten establir paral·lelismes amb la vida i donar-nos pautes per afrontar les situacions complexes, ja siguin emocionals, laborals o físiques.

L’emergència ambiental i la recent pandèmia global exigeixen una cada cop major consciència en les nostres eleccions i ha fet aflorar nous horitzons, amb un viratge des del model evolutiu antropocèntric, en el que els humans ens reservem la cúspide, cap a un model biocèntric, basat en un concepte evolutiu que integra la cooperació i la interdependència amb tots els elements d’aquest únic organisme anomenat Terra.

En la seva aplicació, Els 7 diàlegs amb la Natura proposa un seguit de recorreguts a peu que esdevenen un laboratori de valors i d’aprenentatges, on la consciència i la ciència s’uneixen per transmetre eines experiencials de gran impacte per a la salut i el benestar mitjançant una metodologia amb més de 30 anys d’investigació basats en uns principis bàsics:

  • Itineraris inclusius
  • Itineraris 100% adaptables en temps i àmbit
  • Preferència en zones de bosc
  • Itineraris guiats
  • Itineraris amb contingut

Per a la selecció dels itineraris i recorreguts es valora un seguit d’elements, tant físics (les característiques de l’ecosistema, el desnivell, el perfil, secció, el tipus de terreny, etc.) com altres intangibles (el silenci, el respecte que s’ha donat als cicles de la natura en aquell indret, l’impacte dels elements antròpics, etc.). Així mateix, es valora molt positivament la útilització de camins i itineraris ja existents als diferents municipis del territori i en especial, els històrics i els tradicionals.

Aquestes passejades conscients en la natura s’inspiren en el mètode My Life Design®, creat pel docent, escriptor i formador Daniel Lumera, en què formula diferents instruments teòrics i pràctics que ens ajuden al disseny conscient de la nostra trajectòria  vital en els àmbits professional, social i personal.

Aquest innovador mètode parteix d’una visió àmplia i integrada que inclou 7 nivells d’acció: físic, vital, emocional, mental, causal (el passat, la història personal), l’esfera espiritual (relativa al propòsit de la teva vida, al seu significat i finalitat) i consciencial.

L’aproximació holística al ser humà és la base de l’estructuració i transmissió de continguts dels diferents recorreguts que realitzem. En format d’un dia sencer, de cap de setmana o de setmana sencera, s’estructuren els itineraris en 7 etapes seguint amb algunes variacions el mateix patró:

  1. Caminades conscients d’aproximadament 15-20 minuts.
  2. Pràctiques experiencials (i contextualització de les mateixes)
  3. Lectura i/o transmissió d’ensenyaments dels boscos i la natura en general
  4. Coneixement i integració dels valors del territori en qüestió

Tenir una base metodològica contrastada i amb rigor científic, ens permet poder adaptar aquests itineraris a les necessitats del grup en qüestió. Val a dir que aquest projecte, estès a diferents països, s’ha aplicat a col·lectius de l’àmbit sanitari, educatiu, social, empresarial, entre d’altres. Dins d’aquests diàlegs, es poden abordar temàtiques generals o específiques, tals com la gestió del conflicte i l’estrès, la meditació, la respiració, la violència de gènere, el perdó, el bullying…

En aquests sentit, també s’està demostrant arreu d’Europa com aquesta aproximació conscient i de valors en entorns naturals s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030, motiu que reforça el seu interès social i es converteixen, a la vegada,  en un motor turístic sostenible dels territoris.

Gonzalo Rivas és un geòleg pallarès que en els darrers anys ha estat el responsable del Centre de Suport Territorial que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té a Tremp. Com que sempre ha estat interessat en els principis del benestar emocional, s’ha pres un respir laboral per treballar el creixement personal mitjançant el principis de l’escriptor i formador Daniel Lumera, creador del mètode My Life Design, que aplica a temes tan variats com el lideratge i la cohesió grupal, l’estrès, la violència de gènere o la gestió de conflictes. La natura i el caminar estan ben presents en aquest mètode que el Gonzalo ha començat a aplicar als Pirineus.

Scroll to Top