SECCIÓ: EL MIRADOR

Les conseqüències de la crisi sanitària sobre les activitats econòmiques

Les conseqüències de la crisi sanitària sobre les activitats econòmiques estan sent devastadores en pràcticament tots els sectors. Alguns dels danys col·laterals (el dràstic descens en els índexs de contaminació, per exemple) ens haurien de fer reflexionar sobre quin món voldrem quan ens instal·lem en el que anomenen “nova normalitat”(?). Però, ara per ara, tot són incerteses. Per això, som especialment receptius davant d’aquells que d’una manera seriosa i raonada s’atreveixen a anar uns passos més enllà i a proporcionar algunes pistes sobre quins poden ser els escenaris en el futur més immediat. En aquest Mirador, cedim la paraula a dos col·laboradors habituals del butlletí, que ens han permès reproduir sengles articles: Rafael López-Monné, amb una visió general del sector a Terra incògnita, el turisme postpandèmic  i Xavi Basora, que se centra en un segment més específic a Ecoturisme de proximitat: 5 oportunitats passada la pandèmia.

Scroll to Top