SECCIÓ: EL WEB

Va de bicis

Com que en aquest número del Sendèria hi ha molta bicicleta, el rematem també amb una interessant web destinada a promoure’n l’ús. Bizikletaz depèn del Departament de Mobilitat i d’Ordenació del Territori de la Diputació Foral de Guipúscoa, l’organisme encarregat de la planificació, construcció i gestió de la xarxa de vies ciclistes i del desplegament d’estratègies per a la promoció de la bicicleta com a mitjà de transport. Actualment, la xarxa de bidegorris abasta més de 400 km de vies, més uns altres 200 km en previsió de construir.

Tots els trams que configuren aquesta xarxa estan perfectament descrits, caracteritzats, cartografiats i poden ser descarregats en diferents formats pels usuaris del web. A banda, moltes altres informacions i recomanacions sempre dirigides a facilitar la mobilitat en bicicleta, per exemple, a l’hora de combinar-la amb altres mitjans de transport (tren, bus, avió). Molt interessant també l’espai destinat a l’Observatori de la Bicicleta de Guipúscoa, que conté els estudis anuals sobre la utilització de les vies ciclistes des de 2013 (espòiler: entre aquell any i el 2020 es duplica el nombre de desplaçaments, tant de ciclistes com de vianants, per la Xarxa Bàsica Foral, i frega el 8 milions).

Scroll to Top