SECCIÓ: EL WEB

Vies verdes vora el mar

Una Diputació, seixanta ajuntaments i set consells comarcals composen el Consorci de les Vies Verdes de Girona, l’ens local creat l’any 2003 que gestiona aquestes rutes destinades a usuaris no motoritzats, vianants, ciclistes o persones amb mobilitat reduïda; s’encarrega del seu manteniment, millora i ampliació i de la promoció del seu ús. També gestiona, des de fa una dècada, la xarxa Pirinexus, amb més de 350 km ciclables, que uneix les comarques gironines amb la Catalunya Nord. Tot plegat, més de 500 km de corredors de comunicació no motoritzats, fàcils, agradables de recórrer, segurs, accessibles i integrats en el medi natural. De fet, el mapa actual fa força patxoca.

El web, completíssim, presenta  informació detallada i individualitzada per a cada un dels itineraris que configuren la xarxa, proporciona els tracks i aporta totes les dades pràctiques vinculades als diferents trams i a les poblacions que travessen. Conté també un imprescindible espai de Preguntes freqüents (per entendre, per exemple, les diferències entre Vies Verdes, Pirinexus i vies pedalables) i un recull d’estudis i treballs que permeten conèixer, entre d’altres, els darrers informes anuals sobre els usos de les vies verdes.

Scroll to Top